Kwaliteitsdienst

De kwaliteitsdienst van Machinefabriek VanderPloeg heeft een duidelijke, onafhankelijke positie binnen het bedrijf. Het is de taak van de kwaliteitsdienst om de kwaliteitseisen en -voorwaarden van de klant, certificerende instanties en eventuele van toepassing zijnde wettelijke voorschriften te waarborgen binnen ons bedrijf. Dit gebeurt door middel van afstemmen, adviseren en informeren van de organisatie.

Machinefabriek Van der Ploeg
Postbus 1121
8900 CC Leeuwarden
T: 058 253 9999
F: 058 253 9990

De kwaliteitsdienst beschikt over de gewenste kennis van normen en certificeringen. Tevens beheert de kwaliteitsdienst de kwalificaties en certificeringen van het bedrijf. De activiteiten van de kwaliteitsdienst zijn in te delen in twee categorieën (zie afbeelding); het kwaliteitssysteem: Quality Assurance (QA) en de kwaliteitsbeheersing: Quality Control (QC).  

Kwaliteitsdienst en boring bij Machinefabriek Van der Ploeg
Kwaliteitsdienst en borging