Lascoördinatie

Het lastoezicht wordt uitgevoerd volgens ISO 3834-2 en EN 14731. De lascoördinatie wordt uitgevoerd door een International Welding Technologist (IWT) gecertificeerde lascoördinator, onder eindverantwoordelijkheid van een gecertificeerde International Welding Engineer (IWE).

Machinefabriek Van der Ploeg
Postbus 1121
8900 CC Leeuwarden
T: 058 253 9999
F: 058 253 9990

Taken lascoördinator

De lascoördinator fungeert zowel als aanspreekpunt voor de organisatie op het gebied van laskwaliteitszaken als voor de QC van de klant en eventuele keuringsinstanties.

De taken bestaan uit het beoordelen van eisen en het technische bestek van een aanvraag. Tevens valt de inzet van gekwalificeerd laspersoneel en gekwalificeerde lasmethoden hieronder. Toezicht op toepassing van de juiste lasuitrusting, lastoevoegmaterialen en moedermaterialen is essentieel. De toepassing van gekalibreerde middelen is eveneens een belangrijke taak.

De lascoördinator stelt de WPSen op voor productie en houdt hier toezicht op door middel van dagelijkse controles. De identificatie en naspeurbaarheid van materialen en lastoevoegmaterialen worden door de lascoördinator bijgehouden. Tevens voert hij inspecties uit van het laswerk tijdens de fabricage en bij de eindafname en coördineert hij de NDO werkzaamheden van zowel interne als externe partijen gedurende de productie.