Quality Assurance of QA

VanderPloeg beschikt over een geïntegreerd managementsysteem dat gecertificeerd is conform ISO 9001-2008  en VCA* en voldoet aan de eisen van AQAP-2110 Edition 3. Tevens voldoet VanderPloeg aan de eisen die zijn gesteld volgens de Arbo- en milieuwetgeving.

Machinefabriek Van der Ploeg
Postbus 1121
8900 CC Leeuwarden
T: 058 253 9999
F: 058 253 9990

De bedrijfsprocessen van Machinefabriek VanderPloeg kenmerken zich in hoge mate door menselijk handelen. Menselijk handelen brengt risico´s met zich mee ten aanzien van veiligheid, klanttevredenheid, arbeidsomstandigheden en milieu. De aanpak van onze fabriek is er dan ook op gericht om risico’s te voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Dit doen wij door voortdurende evaluatie en optimalisatie van onze bedrijfsprocessen en arbeidsomstandigheden.

Omdat het lassen als zodanig onder de ISO 9001 wordt gezien als een apart proces, beschikt Machinefabriek VanderPloeg over een ISO 3834-2 certificering waarin dit specifiek wordt beschreven. Hieronder vallen alle met lassen gerelateerde processen en procedures. Deze procedures zijn onafhankelijk van de vervaardigde soort constructie. De procedures vormen een richtlijn voor de beschrijving van het vermogen van Machinefabriek VanderPloeg om constructies te vervaardigen die aan de gestelde eisen voldoen.